رژیم اسلامی در طول ۳۸ ساله خود تجربیات فراوانی از نحوه سو استفاده ازاحساسات مردم را فرا گرفته به گونه ای که به دانش خوبی رسیده یکی از مهترین احساساتی که از طرف حکومت مورد هدف قرارمیگیرد (امید) است.امید رسیدن به ازادی و دمکراسی
دانشی که طی سالهای زیاد فراگرفته در دو صنحه داخلی و خارجی تامین کننده بقای خود است از موردی که حکومت به صورت گستره مورد سو استفاده قرار میدهد (انتخابات)است
انتخابات یکی از مولفه های اصلی دمکراسی است در کشور های مختلف مردم با جمع کردن امضا یا تشکیل احزاب افرادی را برای زمان داری کشور انتخاب میکنند
انتخابات یکی از مهمترین معیار برای تشخیص نوع حکومت است در تعریف کلی و کلیشه ای حکومت های بدون انتخابات بر سر قدرت باشند را دیکتاتوری مینامند
بنیان گذار جمهوری اسلامی (خمینی) در طول اقامتش در فرانسه به این اصل مهم توجه خواصی داشت او تفکر متفاوتی در ذهن خود پروش میداد.

تعریف خمینی ترکیب قوانین اسلام با جمهوریت بود که توانست به ان جامعه عمل بپوشاند ولی با توجه به روحانی بودن خمینی که اسلام را برتر و مهمتر از جمهوریت میدانست میتوان سرانجام ان را دید
به زبان ساده خمینی هر کجا که جمهوریت و اسلام ضدیدت ایجاد میشد از اسلام چیزی کم نمیشد بلکه جمهوریت را طوری چکش کار میکرد که تضاد ان با قوانین اسلام رفع میشد
موضوع انتخابات و نحوه اجرایی ان از شاهکار های رژیم است

در انتخابات امسال افرادی که خود را مخالف رژیم میدانند دوباره برای بازی کثیف انتخابات تمایل نشان دادند افرادی که نام لقب دکتر را به یدک میکشند ولی درسی از گذشته نگرفته اند یا منافعی در این بازی دارند و مردم از ان بی خبر هستند
حسن روحانی,قالیباف,جلیلی, مطهری, مهدی خزعلی ….هر کدام که پیروز انتخابات باشد , برای حاکمیت هیچ فرقی نمیکند,کدام یک پیروز شود.
چپی باشد یا راستی,اصولگرا باشد یا اصلاحاتی
احمدی نژاد که تفکری نزدیک به خامنه ای داشت و یا روحانی یا خاتمی هیچ ترتیب اثری یا قدمی برای خواسته اول انقلاب یعنی ازادی بر نداشتن حتی اگر هم میخواستن سیستم رژیم اجازه نمیداد
هر کسی که کاندیدای انتخابات میشود و از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان عبور کند برای حاکم دیگر فرقی نمیکند کدام انتخاب شود.
یک مثال ساده برایتان بیاورم,کودکی گریه کنان از پدر خود میخواهد برایش دوچرخه ی بخرد پدر میگوید از بین چیپس و پفک و بستنی یکی را انتخاب کن تا برایت بخرم و دیگر گریه نکن
کودک بی نوا با خوشحالی یکی را انتخاب میکند و با خرید یکی از آنها احساس پیروزی به بچه دست میدهد و همانا مطلوب خود; که خرید دوچرخه است را فراموش میکند,
غافل از اینکه هر کدام را انتخاب کند پدر را از دو بابت خوشحال کرده: نخست از بابت راحت شدن از گریه کودک
دوم از بابت هزینه کمی که متحمل شده و خرید هر کدام مطلوب پدر است.

اری عزیزان انتخاب حسن روحانی ,جلیلی, قالیباف,خزعلی و….همه مطلوب پدر است.

توجه داشتبه باشید که اعضای شورای نگهبان ۱۲نفر هستند,شش فقیه که مستقیم توسط شخص رهبری انتخاب میشود وشش حقوقدان, با معرفی ۱۲حقوقدان از جانب رییس قوه قضاییه به پارلمان توسط نمایندگان انتخاب میشود.
رییس قوه قضاییه نیز مستقیم توسط رهبری بر اساس قانون اساسی انتخاب میشود.
حال به نظر شما شش انتخاب مستقیم و شش انتخاب با یک واسطه اجازه حضور چه کسانی را به عنوان کاندیدا انتخابات ریاست جمهوری خواهند داد؟
اجازه خرید دوچرخه را به کودک خواهند داد یا انچه که مطلوب پدر هست, چیپس و پفک و بستنی را برای فروش عرضه خواهند نمود؟

به طور کلی در انتخاب های غیر دمکراتیک حضور مردم فقط یک اثر سرنوشت ساز دارد, آن هم مشروعیت بخشیدن به سیستمی است که انتخابات را غیر آزاد کرده است.

اینجا چند سوال قابل تامل ایجاد میشود
۱.با این که به اصطلاح خواص میدانند حکومت شور و مشارکت انتخاب را بیشتر از همه چیز میخواد ایا تشویق به انتخابات کار درستی است؟
۲.حال در چنین سیستمی که افرادی مدام از دمکراسی و تعین سرنوشت مردم در پای صندق های رای صحبت میکنند, جای تعجب دارد که سخنانشان مبتنی بر کدام عقلانیت است ؟

ای کاش کاندیدهای انتخابات ریاست جمهوری قبل از شعار برقراری دمکراسی,اصول قانون اساسی را یک بار مطالعه کنند تا دیگر لاف دمکراسی سر ندهند.

نویسنده> مهدی ماهورام (ماهی)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)