تغییر همچون ضربه روانی و مولد زخم روانی

مقدمه : تغییر یعنی زمان , گذر زمان. روان ما, مجموعه بسیار پیچیده ای است که ما را رهبری می کند و در هر لحظه زمانی برای ما تصمیم می گیرد. با گذر زمان , … ادامه خواندن تغییر همچون ضربه روانی و مولد زخم روانی